Buitengewoon opsporingsambtenaar BOA

download-7

Buitengewoon opsporingsambtenaar BOA

Wij van S.V.V. Beveiliging en Dienstverlening bieden  op het gebied van handhaving diverse opleidingen.
Voor de Basisbekwaamheid BOA kunnen wij de volgende domeinen voor u verzorgen.
Domein I t/m III, V en VI

Wilt u aan de slag als buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA)? Of wilt u als BOA uw opsporingsbevoegdheid verlengen? Heeft u een MBO werk- en denkniveau? Dan kunt u de opleidingen en de cursus volgen.

De inhoud

De opleiding BOA Basisbekwaamheid bestaat uit de theoriemodule Rechtskennis (8 dagen) en uit de praktijkmodule Gespreks- en benaderingstechnieken (2 dagen). In beide modules komt het invullen van de combi-bon uitvoerig aan bod. U krijgt door een dagelijkse proeftoets inzicht in de tot dan toe door u verworven rechtskennis.
De module Rechtskennis bestaat uit de volgende onderdelen (theorie):

 • Het Nederlands recht
 • De Nederlandse staat
 • De rechterlijke macht
 • De buitengewoon opsporingsambtenaar
 • De taak en organisatie van de politie
 • Materieel strafrecht
 • Formeel strafrecht

De module Gespreks- en benaderingstechnieken bestaat uit de volgende onderdelen (praktijk):

 • Wet- en regelgeving
 • Invullen van een combi-bon
 • Gesprekstechnieken
 • Benaderingstechnieken
 • ABC gedrag
 • Doel-Aanpak-Analyse

In deze module oefent u diverse praktische vaardigheden, zoals het invullen van een combi-bon en – met medewerking van een professionele acteur – het voeren van bekeuringsgesprekken.

Na deze opleiding kunt u uw opsporingsbevoegdheden als BOA professioneel uitvoeren. U kent de rechtsbepalingen en u beheerst gespreks- en benaderingstechnieken. Ook kunt u de combi-bon invullen conform de BOA-normen van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Afronding
Deze opleiding bereidt u adequaat voor op het afrondende (landelijke) examen. Dit omvat een theoretisch examen, afgenomen door het Cito, en een praktijkexamen, verzorgd door ExTH.
Als u voor beide onderdelen slaagt, ontvangt u het Getuigschrift Buitengewoon Opsporingsambtenaar en kunt u worden beëdigd voor een periode van 5 jaar.

Opleidingsduur
Lesdagen: 8 of 10 dagen

Als Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) moet je aan voorwaarden voldoen; in dit onderdeel komt u te weten welke dat zijn en waarom. En leert u in welke werkgebieden u als BOA aan de slag kunt. Ook leert u hoe de Nederlandse politieorganisatie in elkaar zit. Naast de reguliere politie, maakt u kennis met instanties als de Arbeidsinspectie en de FIOD.
Een kandidaat heeft slechts toegang tot het ExTH-examen als zijn examendossier voldoet aan de door de examencommissie gestelde eisen. Het examendossier voor het boa-examen bevat het bewijsstuk: kopie legitimatiebewijs.
Het boa-getuigschrift is vijf jaar geldig. Op grond van een getuigschrift dat niet ouder is dan één jaar kan een akte van opsporingsbevoegdheid worden verleend voor de duur van maximaal vijf jaren.
Is het getuigschrift ouder dan één jaar dan wordt de akte verleend voor de duur van maximaal vijf jaren gerekend vanaf de datering van het getuigschrift.
Examenonderdelen
Het BOA  examen bestaat uit twee examenonderdelen.
• het examenonderdeel Rechtskennis (Cito)
• het examenonderdeel Gespreks – en benaderingstechnieken

Het examenonderdeel Gespreks – en benaderingstechnieken wordt geëxamineerd op een examenlocatie ergens in Nederland.

Interesse? Bel ons gerust 0627870221. Of mail ons via info@svvbeveiliging.nl.

images-4